Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012

  • Paula MACIEJEWSKA Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
  • Joanna CZERWIŃSKA LGC Londyn

Abstrakt

Statystyki Eurostatu wskazują, że w Europie obserwuje się istotną różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Sięga ona średnio 16% na terenie całej UE (Raport EPSU, 2013, s. 3). W Polsce kwestia zróżnicowania wynagrodzeń między kobietami, a mężczyznami jest istotnym tematem społecznej dyskusji. Na świecie coraz częściej zwraca się uwagę na dysproporcję płciową, czego wynikiem są prowadzone liczne statystyki dotyczące występujących różnic. Pomimo tego, w dalszym ciągu brakuje publikacji przedstawiających sytuację i analizujących przyczyny dysproporcji płacy między kobietami, a mężczyznami wykonującymi zawód lekarza, pielęgniarki i położnej w Polsce. Instytucją, która udostępnia wyniki m in. rocznego poziomu wynagrodzeń jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). W oparciu o statystyki GUS z lat 2004-2012 zbadano różnice w wynagrodzeniach między kobietami, a mężczyznami wykonującymi zawód lekarza, pielęgniarki i położnej w Polsce. Metodą badawczą użytą w artykule była analiza regresji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze ochrony zdrowia. W badaniu uwzględniono następujące zmienne: płeć, wiek, staż pracy, sektor i wielkość miejsca pracy. W artykule poddano weryfikacji hipotezę badawczą, stanowiącą iż w latach 2004-2012 płeć była czynnikiem najsilniej różnicującym wynagrodzenia między kobietami, a mężczyznami pracującymi w ochronie zdrowia w Polsce.

Bibliografia

Babcock L., Laschever S., 2003. Women Don’t Ask: Negotiation and the Gender Divide. Princeton, Princeton University Press, Wielka Brytania.
Blau FD., Kahn LM., 2007. The Gender Pay Gap: Have Women Gone as Far as They Can?, Academy of Management Perspectives, Vol. 21, Issue 1, p.7.
Cull WL, Mulvey HJ, O’Connor KG, Sowell DR, Berkowitz CD, Britton CV. 2002. Pediatricians working part-time: past, present, and future. Pediatrics, Jun;109(6):1015-20.
Dumontet M., Le Vaillant M., Franc C, 2012. What determines the income gap between French male and female GP’s- the role of medical pracitces. BMC Family Practice, 13:94
Eurostat 2002-2010. Płace i koszty pracy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs/pl.
(dostęp: 4.05.2015r.)
GUS 2012. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
GUS 2010. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 roku. Raport z wyników,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_struktura_wynagr_wg_zawodow_10_2010.pdf (dostęp: 4.05.2015r.)
GUS 2008. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 roku. Raport z wyników,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_struktura_wynagr_wg_zawodow_10_2008.pdf (dostęp: 4.05.2015r.)
GUS 2006. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
GUS 2004. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2004 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
Koronacki J., Ćwik J., 2005. Statystyczne systemy uczące się. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Koronacki J., Mielniczuk J., 2006. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Laine C., Turner B.J., 2004. Unequal Pay for Equal Work: The Gender Gap in Academic Medicine. Ann Intern Med., Aug 3;141(3):238-40.
Larose D.T., 2008. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Maddala G.S., 2013. Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
McMurray J.E., Cohen M., Angus G., Harding J., Gavel P., Horvath J., et al.
2002. Women in medicine: a four-nation comparison. J Am Med Womens Assoc., 2002;57:185-90.
PIP 2012. Wynagrodzenie za pracę, http://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/wynagrodzenia.pdf (dostęp: 4.05.2015r.)
EPSU 2013. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych,
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/gender_pay_gap_final_draft_report_nov_2013_pl.pdf (dostęp: 4.05.2015r.)
Syrkiewicz-Świtała M., 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Wydawnictwo ŚAM, Katowice.
Opublikowane
2015-05-26
Jak cytować
MACIEJEWSKA, Paula; CZERWIŃSKA, Joanna. Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/55>. Data dostępu: 19 kwi. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/010.