Redaktor naczelny

  • Jan Polcyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Sekretarz redakcji

  • Michał Bania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Redaktorzy

  • Agnieszka Brelik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Redaktorzy tematyczni

  • Silvia Maican, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia
  • Iulian Dobra, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia
  • Andreea Muntean, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia

Redaktor statystyczny

  • Milda Burzała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
  • Maciej Gawrysiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Redaktorzy językowi

  • Lyn James Atterbury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Poland
  • Marek Kulec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska