MACIEJEWSKA, P., & CZERWIŃSKA, J. (2015). Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/010