MACIEJEWSKA, P., & CZERWIŃSKA, J. 2015 maj 26. Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012. Progress in Economic Sciences. [Online] :2