MACIEJEWSKA, Paula, ORAZ CZERWIŃSKA, Joanna. " Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (26 maj 2015)