MACIEJEWSKA, Paula; CZERWIŃSKA, Joanna. Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pracujących w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004-2012. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/55>. Data dostępu: 19 kwi. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/010.