Problemy i perspektywy rozwoju rekreacyjno-turystycznej strefy północnego przyazowia

  • Евгения Рюмина Бердянский университет менеджмента и бизнеса, г. Бердянск, Украина

Abstrakt

Rekreacyjno-turystyczna strefa Północnego Przyazowia rozwija się dzięki wykorzystaniu sanatoryjno-uzdrowiskowego i kuracyjnego potencjału m. Berdiańska, obejmującego znaczną liczbę obiektów z rozwiniętą infrastrukturą i zróżnicowanym standardem dla klientów z różną zamożnością portfela.

Działalność turystyczną w mieście i jego okolicach prowadzi 27 obiektów. Corocznie organizowane są promocyjne turnusy dla ukraińskich i zagranicznych firm turystycznych [Strategia m. Berdiańska].

Berdiańska strefa rekreacyjno-turystyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów: corocznie odpoczywa tu 500-600 tys. osób z Ukrainy, krajów WNP i z zagranicy.

Bibliografia

Стратегия развития г.. Бердянск на период до 2017 [Электронный ресурс] .- Режим доступа: http://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/department_economy/strategiy /STATEGIJA__Berdjansk_sesija.pdf
СТЕЧЕНКО Д.Н., 2006. Размещение производительных сил и регионалистика: Учебник, Викар, Киев
СТЕЧЕНКО Д.Н., 2002. Инновационные формы регионального развития, Высшая школа, Киев
СОКОЛЕНКО С.И., 2004, Развитие туристическо-рекреационных кластеров: региональная инициатива Украины , Регион: Восток-Запад.
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
РЮМИНА, Евгения. Problemy i perspektywy rozwoju rekreacyjno-turystycznej strefy północnego przyazowia. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/90>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/008.