Рюмина, . (2016). Problemy i perspektywy rozwoju rekreacyjno-turystycznej strefy północnego przyazowia. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/008