Рюмина, Евгения. " Problemy i perspektywy rozwoju rekreacyjno-turystycznej strefy północnego przyazowia" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 3 (7 lipiec 2016)