Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce – próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk

  • Katarzyna Smędzik-Ambroży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę oceny wpływy dopłat bezpośrednich na sytuacje ekonomiczną gospodarstw o rożnym stopniu zrównoważenia z regionu Wielkopolska i Śląsk w Polsce, w latach 2004-2012. Na podstawie przeprowadzonej symulacji wykazano, że po 2009 roku dopłaty stały się skutecznym instrumentem wsparcia zrównoważenia środowiskowego rolnictwa w tym regionie. Dzięki wprowadzeniu sankcji wobec gospodarstw niezrównoważonych prowadziły bowiem do wyrównywania sytuacji dochodowej gospodarstw trwale zrównoważonych i niezrównoważonych. Dowiedziono także, że gospodarstwa zrównoważone z tego regionu, w latach 2004-2008, osiągały znacznie niższe wyniki ekonomiczne niż niezrównoważone. Wystąpiło również znaczne zróżnicowanie według typów produkcyjnych pomiędzy grupą badanych gospodarstw zrównoważonych i niezrównoważonych. W pracy wykorzystano dane systemu rachunkowości rolnej FADN dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk w latach 2004-2008. Próbę badawczą stanowiły 231 gospodarstwa trwale zrównoważone i 57 gospodarstw trwale niezrównoważonych.

Bibliografia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pb2010/publikacje/pb_2010.pdf, (dostęp: 10.12.2012).
Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2009. Role of Decoupling in the System of CAP Financial Support. Dilemmas and Recommendations. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
Czyżewski A., Stępień S., 2009. Changes in the Mechanism of Direct Support and Agricultural Markets Stabilisation in the Aspect of the CAP “Health Check” Proposals. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
Czyżewski A., Stępień S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista nr. 1
Czyżewski B., 2009. Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU Agriculture. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW. Wymogi Wzajemnej Zgodności. Retrieved: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci bezposrednie/Normy-i-Wymogi-Wzajemnej-Zgodnosci-cross-compliance. (dostęp: 01.01.2013)
Grzelak A., 2012. Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Volume XIV, Zeszyt 3.
Kułyk, P., 2009. Retransfer of Incomes in Selected Developing and Developed Countries. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Retrieved: www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr75_s135.pdf. (dostęp: 01.01.2013)
Opublikowane
2015-04-18
Jak cytować
SMĘDZIK-AMBROŻY, Katarzyna. Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce – próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, kwi. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/42>. Data dostępu: 04 paź. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/007.