Smędzik-Ambroży, Katarzyna. " Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce – próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (18 kwiecień 2015)