Smędzik-Ambroży, K. (2015). Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce – próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/007