Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym

  • Monika Kopeć
  • Klaudia Mitera

Abstrakt

Artykuł stanowi charakterystykę branży browarniczej, a także rozprawę nad jej elementami strategicznymi w postaci przeprowadzonej analizy SWOT dla okresu po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Można stwierdzić, że fakt akcesji odmienił oblicze badanej gałęzi gospodarki, co jest szczególnie zauważalne przy analizie obrotów  w handlu zagranicznym. Możliwym zagrożeniem są potencjalni konkurenci na rynku unijnym, dlatego ważne jest, aby rozwinąć ekspansję eksportową na rynki pozaunijne.

Bibliografia

Andrzejewska P., 2011. Ocena i perspektywy rozwoju branży browarniczej w Polsce, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków.

Boratyńska K., 2009. Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, nr 75.

Borowska A., 2009. Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 9(24).

Krzemiński M., 2013. Handel zagraniczny alkoholami, [w:] Rynek używek. Cz.I Rynek alkoholu i napojów alkoholowych - stan i perspektywy, red. M. Krzemiński, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Krzemiński M., Wyrzykowski P., 2013. Ceny i spożycie napojów alkoholowych, [w:] Rynek używek. Cz.I Rynek alkoholu i napojów alkoholowych - stan i perspektywy, red. M. Krzemiński, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Branża piwowarska w 2009. Browary wciąż na minusie, Browary Polskie, Warszawa 2010, http://www.browary-polskie.pl/25,artykuly,3,6,Wyniki_branzy_za_2009.html.

Brink M., Gosepa S., Kruis G., Oranje E., Uyterlinde M., Berkhout B., de Wit W., 2011. The Contribution made by Beer to the European Economy, The Brewers of Europe and Ernst & Young, Amsterdam.

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012, http://www.grupazywiec.pl/csr/materialy/ _upload/ GZ_ raport _spoleczny_2013_1.pdf.

Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno – gospodarcze w latach 2010-2011, http://www.grupazywiec.pl/csr/materialy/_upload/pdf/Raport_ekonomiczny_POL_1. pdf.

http://biznes.pl/magazyny/zywnosc/uzywki/wyniki-branzy-piwowarskiej-w-polsce, 5250365,magazyn-detal.html.
Jak cytować
KOPEĆ, Monika; MITERA, Klaudia. Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/11>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/005.