Kopeć, Monika, ORAZ Mitera, Klaudia. " Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 1 (15 sierpień 2014)