Kopeć, M., & Mitera, K. (2014). Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym. Progress In Economic Sciences, (1). doi:10.14595/PIES/01/005