Rządowe finansowanie sektora rolniczego Ukrainy w kontekście członkowstwa w Światowej Organizacji Handlu

  • Инна КОМАРОВА Бердянский университет менеджмента и бизнеса, г. Бердянск, Украина

Abstrakt

Klasyfikacja rodzajów wsparcia budżetowego sektora rolnictwa według zasad WTO. Opisane są obowiązki Ukrainy wobec ograniczeń wsparcia państwowego dla rolnictwa. Autor pokazał tendencje państwowego finansowania dla sektora rolnictwa na Ukrainie: szczególną wagę kosztów rolnictwa w budżecie, wskaźniki stopy przy kierunkach finansowania, dynamiki linii i wsparcie pośrednie. Zostały nakreślone główne kierunki sponsorowania rolnictwa przez państwo.

Bibliografia

БРИНК Л., 2014. Cтраны СНГ и ВТО: вопросы сельскохозяйственной политики и государственной поддержки, http://www.fao.org/3/a-i3883r.pdf (доступ 03.05.2015 р.).
Верховна Рада України. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, Женева, 5 лютого 2008 року, ратифікований Законом України №250-VI від 10 квітня 2008 року, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_049 (доступ 03.05.2015 р.).
Державне казначейство України. Звітність про виконання бюджетів, http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 (доступ 03.05.2015 р.).
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 217-VIII від 02.03.2015, № 278-VIII від 07.04.2015), http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19/print1429990264418008 (доступ 03.05.2015 р.).
Міністерство аграрної політики та продовольства України. Стан фінансування АПК у 2014 році, http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=15506 (доступ 03.05.2015 р.).
ДЕМ’ЯНЕНКО М. Я., 2008. Національна система державної підтримки аграрного сектору в умовах членства України в СОТ (в) ОБЛІК І ФІНАНСИ АПК, фаховий науково-виробничий журнал, №3, Київ 2008.
КОБУТА І., ШЕВЦОВ О., 2002. Внутрішня підтримка сільського господарства в контексті приєднання України до Світової організації торгівлі (в) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ : ЗБІРНИК РОБІТ (1999 –2002, UAPP/PCAPS-APHD/GAPCCS), Київ.
КОБУТА І., 2008. Аграрна політика підтримки сільського господарства – нові виклики в зв’язку із вступом України до СОТ (в) ОБЛІК І ФІНАНСИ АПК, фаховий науково-виробничий журнал, №3, Київ 2008.
КОБУТА И., 2013. Государственная поддержка сельского хозяйства и членство в ВТО: Украина : материалы семинара FAO «Обязательства в рамках ВТО и поддержка сельского хозяйства России: Проблемы и возможные решения» (30-31 января 2013 года, г. Казань), http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/cis_wto/Russian/13_Kobuta_-_Ukraine.pdf (доступ 03.05.2015 р.).
ЛУЗАН Ю., 2008. Розвиток державної підтримки аграрного сектора України в умовах членства в СОТ (в) ОБЛІК І ФІНАНСИ АПК, фаховий науково-виробничий журнал, №3, Київ 2008.
ЛУПЕНКО Ю., 2015. Режим справляння ПДВ для аграріїв зазнає змін у 2015 році – Інститут аграрної економіки, http://www.iae.com.ua/presscentre/archnews/1101--2015-.html (доступ 03.05.2015 р.).
ОСИКА С., ПЯТНИЦЬКИЙ В., 2004. Світова організація торгівлі, видавництво К.І.С., Київ.
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року, 2012, в ЛУПЕНКА Ю., МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯКА В. (ред.), видавництво ННЦ «ІАЕ», Київ.
World Trade Organization (WTO), 2011. Committee on Agriculture - Notification - Ukraine - Domestic support Agriculture (Document code G/AG/N/UKR/9, 27.05.2011), https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(+%40Symbol%3d+g%2fag%2fn%2fukr%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# (доступ 03.05.2015 р.).
World Trade Organization (WTO), 2012. Committee on Agriculture - Notification - Ukraine - Domestic support Agriculture (Document code G/AG/N/UKR/13, 19.10.2012), https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(+%40Symbol%3d+g%2fag%2fn%2fukr%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# (доступ 03.05.2015 р.).
World Trade Organization (WTO), 2014. Committee on Agriculture - Notification - Ukraine - Domestic support Agriculture (Document code G/AG/N/UKR/18, 04.02.2014), https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/ukr/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# (доступ 03.05.2015 р.).
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
КОМАРОВА, Инна. Rządowe finansowanie sektora rolniczego Ukrainy w kontekście członkowstwa w Światowej Organizacji Handlu. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/89>. Data dostępu: 19 cze. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/007.