КОМАРОВА, . (2016). Rządowe finansowanie sektora rolniczego Ukrainy w kontekście członkowstwa w Światowej Organizacji Handlu. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/007