Leasing jako nowoczesna forma finansowania działalności gospodarczej

  • Alexandra BOLEA „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia
  • Roxana COSMA „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstrakt

Umowa leasingowa jest porozumieniem dwóch stron – leasingodawcy i leasingobiorcy. Ten pierwszy jest właścicielem wybranego aktywa, drugi nabywa prawo jego użytkowania w zamian za określone płatności. Leasing występuje faktycznie wtedy, kiedy leasingobiorca, jako klient umowy, ma kontrolę nad wykorzystaniem powierzonego mu dobra na dany okres i kiedy może decydować o sposobie jego wykorzystania. Chociaż umowa jaką jest leasing znana już była w czasach antycznych, prawdziwy boom nastąpił w wieku XX. Obecnie leasing jest jedną z najczęstszych, alternatywnych w stosunku do kredytu i pożyczki, form pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei umowy leasingu, jej elementów i rodzajów, jak również wskazanie rozwoju rynku usług leasingowych w skali globalnej. Publikacja mam charakter przeglądowy i stanowi syntezę dostępnych teorii i informacji na wskazany temat. Autorzy wykorzystali anglojęzyczną literaturę przedmiotu oraz strony internetowe.  

Bibliografia

BUNEA C., BONTAS A., 2013. Lease financing: A new dual approach, “Constantin Brâncoveanu” University, Romania.
CLARK T., 1985. Leasing Finance, Euromoney Publications, London.
CRUTCHER K., 1986, A Short History of Leasing, http://www.automotive-fleet.com/article/story/1986/07/a-short-history-of-leasing.aspx (access date: 25.05.2015).
FAUGHT B, 2010. Introduction to leasing, Financial Services Management Training for Professional Sales Representatives, http://www.slideshare.net/BeckyFaught/introduction-to-leasing (access date: 28.05.2015).
GUOJIN L., 2010. Finance leasing in international trade, Birmingham Law School College of Arts and Law The University of Birmingham, London.
http://books.google.pl/books/about/A_Guide_to_Ground_Leases.html?id=2jX-cIJqWqEC&redir_esc=y (access date: 30.05.2015).
https://quizlet.com/22881490/lease-obligations-of-the-lessee-or-lessor-flash-cards/ (access date: 02.06.20150).
http://www.efinancemanagement.com/sources-of-finance/types-of-lease (access date: 30.05.2015).
http://www.diffen.com/difference/Capital_Lease_vs_Operating_Lease (access date: 29.05.2015).
http://www.leaseurope.org/index.php?page=ranking (access date: 03.06.2015).
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/29 (access date: 02.06.2015).
http://www.logicalease.com/introduction-to-leasing/ (access date: 01.06.2015).
International Accounting Standards Board, 2015. Leases: Definition of a Lease, London, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Leases-Project-Update-February-2015.pdf (access date: 25.05.2015).
LEE K.K., 2003. Capital and Operating Leases. A Research Report, Federal Accounting Standards Advisory Board, Washington.
MAYES D. ., NICHOLAS C. , 1988. The Economic Impact of Leasing, Macmillan, New York.
ROCH W., 2005. Revisiting the Lease Versus Purchase Decision, IDC Analyze the Future, Framingham.
ŞIMON A., 2007. Economic aspects of financial leasing in business investments, Scientific Bulletin, Vol. 9(15).
STEIN J., 2005. A Guide to Ground Leases, American Law Institute- American Bar Association, New York.
TAYLOR J., The History of Leasing, http://fbibusiness.com/history_of_leasing.htm (access date: 26.05.2015).
WHITE E. (ed.), 2014. 2014 Global Leasing Report, White Clark Group, Breckland.
Opublikowane
2015-06-26
Jak cytować
BOLEA, Alexandra; COSMA, Roxana. Leasing jako nowoczesna forma finansowania działalności gospodarczej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, cze. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/73>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/021.