BOLEA, A., & COSMA, R. (2015). Leasing jako nowoczesna forma finansowania działalności gospodarczej. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/021