Formułowanie innowacyjnych modeli rozwoju korporacyjnego produkcji rolniczej

  • Наталья Рунчева

Abstrakt

Na podstawie najnowszych badań ukraińskich badaczy w artykule zostały przeanalizowane osobliwości kształtowania inwestycyjnych modeli korporatywnego rozwoju produkcji rolnej.

Bibliografia

Уманців Ю. Формування української моделі корпоративних відносин / Ю. Уманців // Материалы VIII Международной научно-практической конференции [Наука в информационном пространстве – 2012] (4-5 октября 2012 г.) [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dibpp/2009_8/N4-str10-13.pdf.

Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління [текст] : підручник. / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова — К. : «Центр учбової літератури», 2013 — С. 355.

Венгер Л. А. Еволюція формування системи корпоративного управління: світовий досвід та українська практика / Л. А. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 26—34.

Грабко Є. В. Особливості сучасного етапу розвитку корпоративного управління в Україні / Є. В. Грабко. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://www.confcontact.com 2007may/8_grabko.htm.

Циганенко Г.В. Корпоративне управління: особливості в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції / Г.В. Циганенко // Материалы VIII Международной научно-практической конференции [Наука в информационном пространстве – 2012] (4-5 октября 2012 г.) [Електронний ресурс] − Режим доступу http://www.confcontact.com/2012_10_04/ek4_ciganenko.htm
Jak cytować
РУНЧЕВА, Наталья. Formułowanie innowacyjnych modeli rozwoju korporacyjnego produkcji rolniczej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/17>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/011.