Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie najważniejszych problemów i głównych zagadnień dotyczących teorii zrównoważonego rozwoju wsi w wymiarze przestrzennym, z punktu widzenia wielofunkcyjności. Przedstawiono uwarunkowania teoretyczne i użytkowe, metody oraz wyniki implementacji tej teorii. Przeanalizowano również niektóre zależności między koncepcją rozwoju obszarów wiejskich w podejściu wielofunkcyjnym a teorią ekorozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących świadomości mieszkańców regionu konińskiego na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problem badawczy analizowano na podstawie oryginalnych źródeł informacji. Zostały one uzyskane w wyniku badań empirycznych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. Za pomocą kwestionariusza, metoda bezpośredniego wywiadu. W ankiecie uwzględniono mieszkańców regionu konińskiego. 110 respondentów zostało wybranych na podstawie zasad wyboru nielosowych kwot (płeć, wiek) i celowej selekcji (studenci, studenci, pracownicy). Interpretując wyniki badań wykorzystano metodę indukcyjno-dedukcyjną. Skalę zjawiska i znaczenie czynnika sprawczego, podane przez respondentów, określono jako procent. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy komentujący znaczenie trwałych celów, rozwój nie znał tej koncepcji, nie mówiąc już o jej pomysłach, hierarchia wyznaczonych przez nie celów opierała się raczej na przypuszczeniach, a nie na konkretnych przekonaniach i wiedzy. W związku z tym uzyskane wyniki należy zaakceptować z tą rezerwacją. Znaczna część respondentów była w pełni świadoma kompleksowego rozumienia idei zrównoważonego rozwoju i łączyła ją z celami społeczno-ekonomiczno-przyrodniczymi, jak wskazano, między innymi, podanymi przez korespondentów ma definicje i opinie na temat hierarchii celów dla zrównoważonego rozwoju.


 

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
WLAZŁY, Agnieszka. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/146>. Data dostępu: 15 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/005.