Wlazły, Agnieszka. " Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)