Próba oceny bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

  • Natalia Batko Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Abstrakt

Bezpieczeństwo żywnościowe należy do grupy potrzeb, które są odczuwalne przez człowieka. Może być rozpatrywane z punktu widzenia gospodarstw domowych, krajowego, regionalnego i międzynarodowego. Współcześnie boryka się z różnymi zagrożeniami wynikającymi m.in. ze wzrostu liczby ludności na świecie, zapotrzebowania na żywność, ograniczeniu zasobów wodnych, zmian klimatu, rosnących cen oraz marnotrawienia artykułów spożywczych. Według FAO około 805 milionów ludzi jest niedożywionych. W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu dostępności fizycznej, ekonomicznej oraz odpowiedniej jakości żywności na polskim rynku w latach 2011-2013. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska była samowystarczalna w dostarczaniu podstawowych artykułów rolno‑spożywczych, wydatki na żywność gospodarstw domowych utrzymywały się na stabilnym poziomie oraz najmniej uchybień stwierdzono w krajowym i unijnym jedzeniu dostępnym na naszym terytorium. Analiza wartości Globalnego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności w 2014 roku pozwoliła stwierdzić, że Polska znajduje się wśród trzydziestu najlepszych państw zapewniających odpowiednią dostępność, przystępność oraz jakość żywności w kraju.

Bibliografia

FIRLEJ K., 2008, Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
FIRLEJ K., Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Agrobiznes 2014, Problemy ekonomiczne i społeczne, (red.), A. Olszańska, J. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 360, Wrocław.
FIRLEJ K., ŻMIJA D. (2014). Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 8-13, ISBN 978-83-62511-33-4.
Food and Agriculture Organization if the United Nations, 2014, The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition, Rome, http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf (dostęp: 15.03.2015).
Food and Agricultural Organization of the United Nation Agricultural and Development Economic Division, 2006, Food Security, Policy Brief, June, Issue 2.
Food Security, http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ (dostęp: 28.02.2015).
Food Security in focus; Europe 2014, http://foodsecurityindex.eiu.com/Resources (dostęp: 16.03.2015).
Globalny raport głodu 2014, http://www.dw.de/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCywionych/a-17993765 (dostęp: 08.03.2015).
GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2013-r-9,8.html (dostęp: 19.03.2015).
GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2013,6,7.html (dostęp: 19.03.2015).
GUS, Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-i-handel-zagraniczny-produktami-rolnymi-w-2013-r-,1,10.html (dostęp: 19.03.2015).
GUS, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lutym-2015-r-,2,39.html (dostęp: 19.03.2015).
KOWALCZYK S., Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności, 2014, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom XVI, Zeszyt 4.
MAŁYSZ J., 2009, Współczesny „problem żywnościowy” [w:] Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
MICHALCZYK J., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji [w:] Ekonomia, nr 1 (18), Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
MICHALCZYK J., 2013, Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, nr 315.
MIKUŁA A., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Tom 99, Zeszyt 4, Warszawa.
MORKIS G., 2014, Systemy wdrażania bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle spożywczym w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom XVI, Zeszyt 6, Warszawa Poznań-Lublin.
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Stan sanitarny kraju w roku 2013, http://www.gis.gov.pl/ ckfinder/userfiles/files/Stan%20sanitarny%20kraju%202013.pdf (dostęp: 19.03.2015).
SAPA A., 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się [w:] Roczniki ekonomiczne, nr 3, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/17Sapa.pdf (dostęp: 28.02.2015).
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
BATKO, Natalia. Próba oceny bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/93>. Data dostępu: 07 cze. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/011.