O.W. Holmes i jego “ Droga prawa”

  • Jarmila Chovancová Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Abstrakt

Artykuł ten opisuje zrozumienie prawa i moralności, ich związku według O.W. Holmes'a oraz analizę ich treści. O. W. Holmes mówi o wykwalifikowanym prawniku i jego zaufaniu. Jakie zaufanie mamy na myśli? Według Holmes'a jedynie wykwalifikowany prawnik może spełnić standardy profesji prawnej. Jest kilka zagrożeń związanych z amerykańskim prawem, które według Holmes'a powinny być zauważone oraz należy ich unikać.

            W USA, źródłem prawa są często prawa zwyczajowe, casusy, oraz inne źródła prawne, które często mają kilkaset lat.

Również podstawowe prawa i obowiązki powstałe w głębokiej przeszłości poprzez decyzje sądowe i zapisane w precedensach były uznane za prorocze przez Holmes'a.

Metodologia: W artykule użyto głównie metody syntezy w definicji pojęcia prawa oraz wykwalifikowanego prawnika według O. W. Holmes'a.

Bibliografia

Aristoteles: Etika Nikomachova, Bratislava 1972
ALEXY, R.: Theorie der Grundrechte 2, Frankfurt a Main 1994
BERLIN,I.: Four Essays on Liberty, Oxford 1969
BUCHANAN,J.: The Limits of Liberty, Chicago-London 1975
CICERO.: O povinnostech, Praha 1975
COASE, R.: Law and Economics at Chicago 1993
DENNIS, J. H.: The Law of Evidence, London1999
GADAMER, H.G.: Warheit und methode, Tubingen 1993
HABERMAS, J.:Faktizitat und Geltung, Frankfurt a Main 1992
HART, H.L. A.: Theč Concept of Law, New York 1961
HOBBES, T.: O Občanu, In: Výbor z díla, Praha 1968
HOLMES, W. O.: The Path of the Law, Harward, Law Review 1897
HUME, D.: Treatise of human Nature, Oxford 1978
KELLER, J.: Soumrak sociálního státu, Praha 2006
LEVIN, J.: How the Judges Reason, New York1992
LUHMANN, N.: Rechtssoziologie, Oplaten,1987
MILL, J. S.: Utilitarism, Newe, Oplaten,1987
MILL, J. S.: Utilitarism, New York 1957
Platón.: Zákony, Praha1997
POSNER,R.A.: The Economics of Justice, Harward 1981
POSNER, R.A.: Law, Pragmatism and democracy, Cambridge- London 2003
RADBRUCH, G.: Zákonné bezpráví- nezákonné právo, Praha2011
ROSS, J.: Imperatives and Logic, Theorie 7,1941
SHAPIRO, L.: Utilitarism, Praeger Publishers 1972
VALENT, T.- CHOVANCOVÁ, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie, VO PFUK, Bratislava 2014
WEYR, F.: Teórie práva,, Brno-Praha 1936
WEINBERGER, O.: Die Sollsatz problematic in der Modernen logic, Wien 1958
WEINBERGER, O.: Spravedlnost jako základní idea demokracie, Brno1993
WNTR, J.: Charakteristické princípy práva a právních odvetví, Praha 2002
WINTR, J.: Říše principu, Praha2006
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
CHOVANCOVÁ, Jarmila. O.W. Holmes i jego “ Droga prawa”. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/85>. Data dostępu: 15 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/003.