Filozofia demokracji a zasady demokracji

  • Jarmila Chovancová Faculty of Law, University of Commenianae, Bratislava, Slovakia

Abstrakt

Jak sugeruje tytuł artykuł ten zajmuje się problemami demokracji, jej filozofią oraz głównymi  zasadami. Autor rozważa interpretację demokracji przez społeczeństwo oraz jej wielorakie rozumienie.

            Demokracja reprezentuje formę rządu, sposób życia politycznego gdzie zasady są wcielane w praktykę.

            Demokracja i jej poszczególne zasady są wyrażane w ultymatywnych zasadach prawnych w krajach demokratycznych. Zasada partycypacji polega na tym, że obywatele mają prawo uczestnictwa w administracji krajem bądź bezpośrednio, bądź poprzez swoich wybranych przedstawicieli. Ta zasada również zapewnia, że obywatele uczestniczący w administracji państwowej cieszą się równymi prawami i wolnościami oraz gwarantuje, że żadna osoba nie może być wyłączona z uczestnictwa w administracji państwowej oraz z dostępu i wyboru na inne stanowiska.

            Metodologia: w artykule zanalizowano dominujące problem demokracji i jej zasady w krajach demokratycznych. Inną metodą jest porównanie – rozumienie demokracji w aspekcie historycznym. Na koniec użyto metody syntezy – dzisiejsze rozumienie demokracji.

Bibliografia

BRÖSTL, A.: Dejiny politického a právneho myslenia. Košice, 1995
BRZEZINSKI, Z.: Huntington, S. P. Political Power. USA/ZSSR, New York, Viking Press, 1964
PARETO, V.: Manula of Political Economy. London, 1971
PECZENIK, A.: On Law and Reason. London, 1989
PERELMAN, Ch.: Logik und Argumentation. Coningstein, 1994
Platón: Zákony. Praha, 1972
POPPER, K. R.: Conjectures and Refutations. London, 2002
POPPER, K. R.: The Open Society and Its Enemies. London, 1994
POSNER, R. A.: Utilitorism, Economics and Legal Theory. Legal Studies, 1979
RADBRUCH, G.: Der Mensch in Rechts. Göttingen, 1957
RAWLS, J.: Theory of Justice. Cambridge, 1971
RAZ, J.: About Morality and the Nature of Law. The American Journal of Jurisprudence, 2003
ROSS, J.: Imperatives and Logic. Theorie 7, 1941
ROUSSEAU, J. J.: Rozpravy. Praha, 1977
SHAPIRO, L.: Utilitarism. Praeger Publishers, 1972
SOKOL, J.: Moc, peníze a práva. Plzeň, 2007
STELMACH, J.: Wspolczesna filozofia interpretaciji prawniczej. Krakow, 1995
WEINBERGER, O.: Die Sollsatz problematic in der Modernen Logik. Wien, 1958
WEINGERGER, O.: Spravedlnost jako základní idea demokracie. Brno, 1993
WEINGERGER, O.: Teorie spravedlnosti a demokracie a právní politika. Praha, 1995
WEYR, F.: Teorie práva. Brno – Praha, 1936
WRIGHT, G. H. von: Varietes of Goodness. Bristol, 1996
WRIGHT, G. H. von: Is There a Logic of Norms? Ratio Iuris 4, 1991
WROBELSKI, J.: Verification and Justification in the Legal Sciences. Rechtstheorie Beiheft, 1979
ZAKARIA, F.: Budoucnost svobody. Praha, 2004
ZIPPELIUS, R.: Rechtsphilosophie 4. amfl. Munchen, 2003
ZIEMBINSKI, Z.: Logika prakticzna. 4. vyd. Warszawa, 1965
ZIEMBINSKI, Z.: Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa, 1982
ZWEIG, S.: Svědomí proti násilí. Praha, 1970
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
CHOVANCOVÁ, Jarmila. Filozofia demokracji a zasady demokracji. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/83>. Data dostępu: 07 cze. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/002.