Mechanizmy ustalania cen produktów na rynku farmaceutycznym

  • Klaudia LUCIUS Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Edyta SIMIŃSKA Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Abstrakt

Rynek farmaceutyczny cechuje się istnieniem regulacji państwowych ograniczających jego swobodę rynkową i jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na całym świecie.

Czynniki, które mają realny wpływ na ustalanie cen leków można pogrupować na trzy kategorie: czynniki medyczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne i środowiskowe. W grupie czynników medycznych wyróżnić można ochronę patentową, koszt wytworzenia leku oraz wartość leku. Do czynników ekonomicznych, biorących pod uwagę aspekt konkurencyjności rynkowej firm, zalicza się: wielkość producenta, charakter firmy - czy jest to jednostka badawcza czy firma farmaceutyczna, zwrot z inwestycji - efektywność wykorzystania nakładów w celu osiągnięcia zysków (return on investment, ROI), rentowność podmiotu. Pozostała grupa czynników (środowiskowe oraz polityczne) odnoszą się głównie do krajowych regulacji prawnych. Związane są m.in. z systemem rejestracji dopuszczenia do obrotu, czy systemem refundacyjnym, który określa czy i w jaki sposób leki są finansowane ze środków publicznych.

Przynależność do Unii Europejskiej wymusza na wszystkich państwach członkowskich, podejmowanie decyzji refundacyjnych według tak zwanej dyrektywy przejrzystości. Związana jest ona z obowiązkiem uzasadniania podjętych decyzji oraz powoływaniu się na obiektywnych przesłankach. Agencja Oceny Technologii Medycznej formułując rekomendacje bierze pod uwagę czynniki tj. korzyści terapeutyczne, korzyści dla pacjenta, opłacalność, wpływ na budżet.

Bibliografia

CHOMONT K., GRZEBIELUCH J., 2012. Analiza procesów kształtowania cen leków na rynku farmaceutycznym w Polsce. Część 2, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Vol. 2, Nr 1, s. 49-55.
CZECH M., 2010. Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian, Wolters Kluwer business, Warszawa.
EFPIA, 2014. The Pharmaceutical Industry in Figures, http://www.efpia.eu/uploads/Figures_2014_Final.pdf.
GOLINOWSKA S., 2008. RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, Warszawa, http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/ZielonaKsiegaII.pdf.
HAWKINS L., 2011, WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and Interventions, World Health Organization and Health Action International.
LIS J., SKRZEKOWSKA-BARAN I., WENDYKOWSKA K., 2009. Ustalanie cen produktów leczniczych przez producentów, w: Łanda K., (red.), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka, CEESTAHC, Kraków/Warszawa.
LIS J., WENDYKOWSKA K., ADAMSKI J., BONDARYK K., BUDASZ-ŚWIDERSKA M., OFIERSKA-SUJKOWSKA G., ŁANDA K., SKRZEKOWSKA-BARAN I., 2009. Mechanizmy regulazji i kontroli cen leków, w: Łanda K., (red.), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka, CEESTAHC, Kraków/Warszawa.
MICHALIK M., MRUK H., PILARCZYK B., 2011. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
OECD, 2011. Pharmaceutical expenditure, w: Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en.
PAIZ, 2013. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Warszawa.
Pharma Expert, 2008. Raport, http://www.pharmaexpert.pl/media-files/PharmaExpert_podsumowuje_rynek_famaceutyczny_za_padziernik_2008_1.pdf.
SORENSON C., KANAVOS P., DRUMMOND M., 2008, Ensuring value for money in health care: the role of HTA in the Europe Union, WHO.
ZAPRUTKO T., NOWAKOWSKA E., RATAJCZYK B., KOLIGAT D., KUS K., PACZKOWSKA A., 2012. Ceny leków oraz znaczenie importu równoległego dla rynków farmaceutycznych w 3 krajach Unii Europejskiej, Nowiny Lekarskie, Vol. 81, Nr 2, s. 136-144.
Opublikowane
2015-07-02
Jak cytować
LUCIUS, Klaudia; SIMIŃSKA, Edyta. Mechanizmy ustalania cen produktów na rynku farmaceutycznym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, lip. 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/75>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/023.