Zmniejszenie różnic gospodarczych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez zintegrowany rozwój – studium przypadku: analiza obrotów firm związku AIDA, Alba County, Rumunia

  • Ionela Gavrilă-Paven „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal:510009
  • Emil Olteanu „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal:510009
  • Iulian Bogdan Dobra „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Cod Postal:510009

Abstrakt

Artykuł ten przedstawia lokalną inicjatywę w obszarze Alba County (Rumunia) składającym się z trzech miast i ośmiu wsi. Inicjatywa ta próbuje ustalić ogólne wytyczne dla zróżnicowanego rozwoju społeczności lokalnej. Analiza prowadzona w tym artykule koncentruje się na działalności gospodarczej. Prowadzone badania opierały się na analizowaniu obrotów firm zlokalizowanych w jedenastu miejscowościach, które tworzą stowarzyszenie wspólnotowe – Alba Iulia. Celem autorów jest określenie wpływów obserwowanych między miejscowościami i ustanowienie rdzenia rozwojowego dla partnerstwa, które polega na przekroczeniu granicy pomiędzy wsią a miastem poprzez tworzenie wspólnoty rozwojowej zdolnej do waloryzacji potencjału, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bibliografia

ALONSO, W. (1968) Urban and regional imbalances in economic development, Economic Development and Cultural Change, 17, pp. 1-14.

CHRISTOFAKIS M. AND PAPADASKALOPOULOS A., (2011) The Growth Poles Strategy in Regional Planning: The Recent Experience of Greece, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Volume 6 Issue 2.

GAVRILĂ-PAVEN IONELA (2012) Entrepreneurs’ Generations – Case Study: Alba County (Generaţii de antreprenori – Studiu de caz: Judeţul Alba), Sociology Summer School organized by the Romanian Academy, Târgu Lăpuş.

HOOVER, E. M. (1969) Some old and new issues in regional development, in: E. A. G. Robinson (Ed.) Backward Areas in Advanced Countries, pp. 343±357. London: Macmillan.

PARR, J. B. (1999) Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Part 1. Origins and Advocacy, Urban Studies, Vol. 36, No. 7, 1195-1215.

PARR, J. B. (1981) The distribution of economic opportunity in a central place system: dynamic aspects and growth poles, in: A. Kuklinski (Ed.) Polarized Developm ent and Regional Policies: Tribute to Jacques Boudeville, pp. 59-69. The Hague: Mouton.

PERROUX, F. (1950) Economic space: theory and applicat on, Quarterly Journal of Economics, 64, pp. 89-104.

PERROUX, F. (1952) Materiaux pour une analyse de la croissance economique, Cahiers de l’ ISEA, Series D, No. 9, pp. 132-143.

PERROUX, F. (1955) Note sur la notion de pole de croissance, Economie AppliqueÂe, 8, pp. 307-320.

PERROUX, F. (1961) La firme motrice dans une region, et la region motrice, in: Theorie et Politique de l’ Expansion Regional , pp. 301-327. Liege: Bibliotheque de l’ Institut de Science Economique de l’ Universite de Liege.

PERROUX, F. (1988) The pole of development’ s new place in a general theory of economic activity, in: B. Higgins and D. Savoie (Eds) Regional Economic Development: Essays in Honour of FrancË ois Perroux, pp. 48-76, Boston: Unwin Hyman.

POPA, N. (2010) The Growth Poles: A Balanced Option for Decentralization and Regional Development in Romania?, Revista Română de Geografie Politică, Year XII, no. 2, November 2010, pp. 206-226.

WILSON, T. (1964) Policies for Regional Development. Edinburg h: Oliver and Boyd.
Basic Econometrics. Published by McGraw-HiII/lrwin, a business unit of The McGraw-Hili Companies, Inc. 1221 Avenue of the. Americas, New York, NY.

EVIEWS 7 User’s Guide I, and II, (2010), Quantitative Micro Software, LLC, 4521 Campus Drive, #336, Irvine CA, 92612-2621, USA, ISBN: 978-1-880411-40-7.

DEVELOPMENT STRATEGY of Alba County for 2007 – 2013 (2007) National Fundation of Young Managers (Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri).

REGIONAL DEVELOPMENT Agency for Center Region (2010) Study: Center Region – Premises and Development Potential.

SMALL AND MEDIUM Enterprises National Council Romania in partnership with Ministry of Economy (2013) White Charta of Romanian Small and Medium Entreprises (Carta Albă a IMM-urilor din România 2013), Sigma Printing House, Bucharest.

ROMANIAN GOVERN, Agriculture, Forests and Rural Development Ministry (2007) Rural Development National Program for 2007-2013.
Jak cytować
GAVRILĂ-PAVEN, Ionela; OLTEANU, Emil; DOBRA, Iulian Bogdan. Zmniejszenie różnic gospodarczych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez zintegrowany rozwój – studium przypadku: analiza obrotów firm związku AIDA, Alba County, Rumunia. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/6>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/003.