Innowacyjny rozwój sektora agrarnego gospodarki Ukrainy

  • Анна Клименко

Abstrakt

Obecnie gospodarka Ukrainy, w tym rolnictwo, znajduje się w głębokim kryzysie. Negatywny wpływ mają strukturalne, międzysektorowe dysproporcje, które nagromadziły się w gospodarce narodowej przez dziesięciolecia, co doprowadziło do ostrego deficytu towarów. Kryzys nasila się poprzez system finansowo-kredytowy i niedopasowanie istniejących struktur zarządzania do potrzeb rozwoju gospodarki.

Bibliografia

БЕЛИНСКИЙ А., ЕМЕЛЬЯНОВ С., СТАЛИНСКИЙ В. 2008, Государство и НИОКР в США: приоритетные направления финансирования в начале XXI века. "Россия и Америка в XXI веке", 2008-2013 (доступ: http://www.rusus.ru).

КАЧАН Е., 1997. Размещение продуктивных сил Украины. Научное издательство Высшая школа, Киев.

ШУБРАВСЬКА О., 2010. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії. Наукове видавництво Економіка і прогнозування, Київ.
Jak cytować
КЛИМЕНКО, Анна. Innowacyjny rozwój sektora agrarnego gospodarki Ukrainy. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/32>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/002.