Audyt marketingowy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Rumunii

  • Carmen Paştiu
  • Ruxandra Lazea

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma za zadanie zbadać relację pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa i sektorem, w którym prowadzi ono swoją działalność a kapitałem intelektualnym. Ponadto celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy system pomiaru wyników jest bezpośrednio związany z postawą, jaką odzwierciedla kapitał ludzki, a także zidentyfikowanie systemu audytu marketingowego w badanych przedsiębiorstwach. Analiza obejmuje 54 podmioty prowadzące działalność przemysłową w Rumunii z regionów: Alba, Sibiu, Hunedoara i Cluj. Przedsiębiorstwa należą do różnych sektorów gospodarki, co pozwala w pewnym stopniu na uogólnienie wyników.

Bibliografia

Alderman C., W., 1998. The Internal Auditor's Responsibility for Fraud, “The CPA Journal”, January, pp. 60- 62.

Anghel L.,D., Petrescu, E., 2002. Business to Business Marketing, Ed. Uranus, Bucharest, p. 181.

Audit Risk -- Tracing the Evolution, Accounting Horisons, September, 1987, pp. 49-57.

Bacali L., 1999. Promovarea marketingului în managementul românesc, Editura Economică, Bucaresti, p. 167.

Chirla, G.O. 2012. Marketing Audit in the Agro Food Sector, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Cluj-Napoca, p. 7.

Daignault A., 1996. Auditors and reengineering , National Association of Local Government Auditors, website: https://algaonline.org/‎ [access date: 05.02.014].

Drucker P., 2001. Managementul strategic, Editura Teora, Bucureşti.

Friedlob G., Schleifer L., 1999. Fuzzy logic: application for audit risk and uncertainty, “Management Auditing Journal”, No 14/3, pp. 127-135.

Hammer M., Champy J., 1996. Reengineering-ul (reproiectarea) întreprinderii. Manifest pentru o revoluţie în managementul afacerilor, Editura Tehnică, Bucaresti, p. 17.

How to Evaluate Inherent Risk--and Improve Your Audits, The Practical Accountant, March, 1986, pp.59-64.

Kotler Ph., 1998. Marketing Management, Grada Publishing, Praha.

Kotler Ph., Gregor W.T., Rogers III W., 2005. Marketing audit comes of age, „Sloan Management Review” (classic reprint), pp. 1-30.

Quinn J., Anderson P., Finkelstein S., 1996. Managing professional intellect: making the most of the best, “Harvard Business Review”, March-April.

Root S., 1998. Internal Auditing Manual, New York, pp.2-3.

Taghian M., Shaw R.N., 2008. The marketing audit and organizational performance: an empirical profiling, „Journal of Marketing Theory and Practice”, No XVI, vol. 4, p. 341.

Usoff C., Thibodeau J., Burnaby P., 2002. The importance of intellectual capital and its effect on performance measurement systems, “Managerial Auditing Journal”, No 17/1/2, pp. 9-15.

Vaňa, K., Černá, L. 2012. The marketing audit as a method of the evaluation of the marketing plan, “Research Papers - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava”, Slovak University of Technology in Bratislava, pp. 131-132.
Jak cytować
PAŞTIU, Carmen; LAZEA, Ruxandra. Audyt marketingowy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Rumunii. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/28>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/022.