Implementacja zmian w przepisach o VAT w przedsiębiorstwie branży hutniczej

  • Jakub Szyguła

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie zmiany przepisów prawnych dotyczących mechanizmów opodatkowania VAT obowiązujących od dnia 1 października 2013 roku w odniesieniu do rynku stali i wyrobów hutniczych. Podsumowano obowiązujący stan prawny wraz z opisem mechanizmów odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności oraz zidentyfikowano, że przyczyną wprowadzenia zmian było dążenie do ograniczenia wyłudzeń VAT na rynku stali i wyrobów hutniczych. Proces dostosowania się przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu prawnym prześledzono na przykładzie reprezentatywnego przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wprowadzone zmiany w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej poprawiają pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa

Bibliografia

Duży J., 2013, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce — Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków akcyzowego i VAT, Wolters Kluwer, Warszawa

Żak J., 2013, Karuzela VAT — groźne zjawisko zaburzające podstawy zdrowej konkurencji wolnorynkowej [w:] Gospodarka materiałowa i logistyka nr 8 (1224), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 2-18,

PWC 2013, Raport — Straty Skarbu Państwa w VAT — luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf (dostęp 01.12.13),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami.
Jak cytować
SZYGUŁA, Jakub. Implementacja zmian w przepisach o VAT w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/26>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/020.