System zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie międzynarodowym

  • Tomasz Buchwald
  • Tomasz Guzewski

Abstrakt

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie nowych sposobów komunikacji między przedsiębiorstwami a klientami. W celu utrzymania się na rynku przedsiębiorstwo ciągle poszukuje nowych rozwiązań marketingowych. Odpowiedzią na te poszukiwania może być system CRM. Artykuł przedstawia opracowanie optymalnego systemu CRM dla firmy Astor, co przebiegało w następujących etapach: dyskusja zespołu analityków, analiza potrzeb, określenie funkcjonalności systemu oraz wybór rozwiązania. Przedstawiono tu również sam proces wdrażania systemu CRM i naświetlono korzyści. Proces  ten jest bardzo złożony wymagał współpracy różnych działów firmy oraz umiejętności zarządzania zmianą. Efektem jest udane wdrożenie sytemu.

Bibliografia

Brown S.A., Strategiczne podejście do klientów, PWE 2003.

Blattberg R., Klient jako kapitał, MT BIZNES 2004

Dejnaka A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, ONE Press 2002.

Dyche J, CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.

Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy., Politechnika Radomska, Radom 2006.

Gwiazda E., Właściwe relacje z klientem - system CRM, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2002.

Mazur A., Dariusz Mazur , Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, MADAR 2004.

Kochański T.,Sztuczna inteligencja w odkrywaniu wiedzy w systemach klasy CRM, Szkoła Wyższa i. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, 2009.
Jak cytować
BUCHWALD, Tomasz; GUZEWSKI, Tomasz. System zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/25>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/019.