Aktualne problem sfery tworzenia i realizacji budżetów miejskich

  • Лидия Антошкина

Abstrakt

Analiza obecnego stanu rynku pracy na Ukrainie daje podstawy stwierdzać konieczność opracowania lokalnych programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz  konkretnych programów tworzenia roboczych miejsc.

Bibliografia

Есинова Н., 2008. Экономика труда и социально-трудовые отношения. Научное издательство Кондор, Киев.

Кравцова Л., Еготинцева Е. 2010, Необходимость государственного регулирования политики занятости на рынке труда, 2010-2013 (доступ:www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/ Economics/59656.doc.htm‎).

Чернышева С., Баранова А., Еготинцева Е. 2011, Государственное регулирование рынка труда в Украине, 2010-2011 (доступ: be5.biz/ekonomika1/r2011/00260.htm).
Jak cytować
АНТОШКИНА, Лидия. Aktualne problem sfery tworzenia i realizacji budżetów miejskich. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/24>. Data dostępu: 07 cze. 2023 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/018.