Aktualne problemy w tworzeniu i realizacji budżetów lokalnych

  • Валерия Антошкина

Abstrakt

Na postawie analizy obecnych problemów wykonywania budżetów lokalnych autor proponuje konkretnie propozycje dotyczące rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Bibliografia

Барецький В.І. Зміцнення фінансової автономії місцевої влади і самоврядування / В.І. Барецький // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 65–69.

Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – Т. 5.
Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Т. Бодров та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 400 с.

Бюджетний кодекс України: закон Верховної Ради України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Урядовий кур’єр. – 2010 – № 151.

Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні / О.І. Демків // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 46–55.

Коваль Л.М. Проблеми формування місцевих бюджетів та аналіз їх виконання / Л.М. Коваль // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С.126–129.

Мітюков І.О. Бюджетна реформа й основні напрямки удосконалення бюджетної політики / І.О. Мітюков // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 16–23.

Мосієнко Ю. Урегулювання міжбюджетних відносин у контексті адміністративної реформи в Україні / Ю. Мосієнко // Збірник наукових праць Української академії при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 489–497.

Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: закон України від 01.07.2004 № 1953–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.net.
Jak cytować
АНТОШКИНА, Валерия. Aktualne problemy w tworzeniu i realizacji budżetów lokalnych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/23>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/017.