Analiza poziomu wiedzy i zainteresowanie tematyką e-biznesu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

  • Daniel Pokrzyk
  • Jakub Tarsa

Abstrakt

Artykuł odnosi się do  powszechnie stosowanego pojęcia e-biznes, omówione są w nim zagadnienia: e-commers, B2B oraz B2C. Głównym celem jego napisania było przedstawienie istotności prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, która została zbadana na podstawie analizy wyników badania ankietowego  przeprowadzonego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.  Badania ankietowe dostarczyły informacji na temat wiedzy studentów o biznesie internetowym. Wyniki badania ankietowego posłużyły do przygotowania konferencji pod nazwą „E-Biznes Camp”, utwierdzając organizatorów o słuszności przygotowania takiego przedsięwzięcia. Badanie umożliwiło również wytyczenie obszarów badanej problematyki, w których studenci chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.

Bibliografia

Bonek T., Smaga M. (2012). Biznes w internecie. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wilters Kluwer, Warszawa.

Loedl P. (2011). Social media, w: Kielar E. (red.) Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków.

Majewski, P. (2008). Czas na e-biznes. Złote Mysli, Gliwice.

Mocarski K., Prejs A., Zając J. (2013). Social media is so trendy – czy za rok również tak będzie?. http://blog.sotrender.com/pl/2013/11/social-media_2014/ (28.01.2013).

Sala P. (2011). E-mail marketing bez tajemnic, w: Kielar E. (red.) Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków.

SOTRENDER (2013). Fanpage trends 2013. http://www.sotrender.pl/uploads/pdf/trends/2013.pdf (28.01.2013).

Szymański W. (2011). Pozycjonowanie stron internetowych – szybkie kroki do zdobycia TOP3 i czerpania z tego realnych korzyści. w: Kielar E. (red.) Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków.

Turaj H. (2011). Projektowanie przyjaznych i efektywnych serwisów internetowych, w: Kielar E. (red.) Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków.
Jak cytować
POKRZYK, Daniel; TARSA, Jakub. Analiza poziomu wiedzy i zainteresowanie tematyką e-biznesu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/21>. Data dostępu: 08 gru. 2021 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/015.