Zarządzanie rozwojem regionalnym w krajach EŚW – przykład inicjatywy 16+1

Abstrakt

Inicjatywa 16+1 gromadzi 16 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w ramach jednego projektu, którego celem jest: poprawa dwustronnych stosunków gospodarczych między Chinami i tymi krajami oraz stosunków w ramach krajów EŚW. W dokumencie omówiona zostanie wyżej wymieniona inicjatywa jako dobry przykład poprawy rozwoju regionalnego i relacji. Autorzy artykułu omawiają projekty regionalne w ramach tej inicjatywy na dwa różne sposoby. Po pierwsze, omówione zostaną projekty regionalne, które są lub będą wdrażane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Hipotezą artykułu jest: przy dalszym wzmacnianiu tej inicjatywy rozwój regionalny w CEEC będzie stały. Metodologia, która będzie stosowana w tej części dokumentu, zakłada wykorzystanie dostępnych danych publicznych, które można zgromadzić w dokumentach referencyjnych i źródłach publicznych. Po drugie, wzięto pod uwagę stanowisko Serbii w tej inicjatywie. Hipoteza brzmi: dzięki tej inicjatywie i projektom regionalnym Serbia poprawia swoją regionalną pozycję gospodarczą. W tym celu wykorzystano dane z Urzędu Statystycznego Republiki Serbii. Autorzy dokonali analizy eksportu i importu z Serbii do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przed iw trakcie tej inicjatywy. Autorzy doszli do wniosku, że już po sześciu latach można już być świadkami lepszego rozwoju regionalnego w regionie, a w Serbii poprawia się pozycję gospodarczą dzięki korzyściom płynącym z omawianej inicjatywy.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
ZAKIĆ, Katarina; TEŠIĆ, Katarina. Zarządzanie rozwojem regionalnym w krajach EŚW – przykład inicjatywy 16+1. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/147>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/006.