Wiedza w procesie pozyskiwania przedsiębiorstw

  • Radosław Miśkiewicz Luma Investment S.A., Łaziska Górne

Abstrakt

Nowy paradygmat rozwoju przedsiębiorczości jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami. Wiąże się to z potrzebą analizy struktur sieciowych w organizacji poprzez pryzmat trzech ról występujących w zarządzaniu: przedsiębiorczości, przywództwa i funkcji kierowniczej. Oznacza to wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji, technologii, rynku i innowacji społecznych. Celem zarządzania procesami jest ujednolicenie działalności organizacji w celu przewidywania zmian w procesach produkcyjnych, usługach i środowisku. Procesy te są obecnie oparte na wiedzy, która może wzmocnić finansową, organizacyjną, społeczną, techniczną i technologiczną efektywność przedsiębiorstwa. Teoretyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy zostało opisane w niniejszym artykule.

Bibliografia

BRDULAK J. J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firm, Warszawa.

DAVENPORT T. H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków.

DRUCKER P. (1999), Społeczeństwo po kapitalistyczne, Warszawa.

DRUCKER P. (2009), Menadżer skuteczny, Warszawa.

FRESE B. (2016), Cool: A human history, New York.

GRUDZEWSKI M. W., HEJDUK J. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa.

KŁAK M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce.

MATUSIAK K. B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa.

MIKUŁA B. (2005), Geneza przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [in:] Perechuda K. (Ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa.

MIKUŁA B., PIETRUSZKA-ORTYL A., POTOCKI A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Warszawa.

MIŚKIEWICZ R. (2017), Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej, Warszawa.

MREŁA K. (1988), Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, Warszawa.

PODCZARSKI S. (2016), Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Na przykładzie hut żelaza w Polsce, Warszawa.

PYKA J. (2010), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice.

PORTER M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.

PORTER M. E. (2001), Porter o konkurencji, Warszawa.

POTOCKA A. (2001), Wiedza – główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, [in:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Szczecin.

PUGHS., HICKSOND. J., HINNINGSG. R., TURNERC. (1969), The Contextof Organization Structure. Administrative Science Quarterly, No 14.

ROMANOWSKA M. (2015), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa.

SARVARY M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review, No 2.

SZPUNAR P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Warszawa.

ŚNIEŻEK E., WIATR M. (2014), Przepływy pieniężne, Warszawa.

ŚWITALSKI W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Warszawa.

TOFFLER A. (2003), Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI wieku, Poznań.

TRZMIELAK D. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii: determinanty i strategie, Łódź.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
MIŚKIEWICZ, Radosław. Wiedza w procesie pozyskiwania przedsiębiorstw. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/131>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/029.