Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój ekonomiczny Serbii i Polski

  • Ranka Mitrovic John Naisbitt University, Serbia
  • Ana Jurcic John Naisbitt University, Serbia
  • Marijana Joksimovic John Naisbitt University, Serbia

Abstrakt

Inwestycje są kluczowe dla rozwoju gospodarczego. We współczesnym środowisku intensywnych powiązań finansowych z ekspansją firm ponadnarodowych, znaczna część inwestycji jest dokonywana przez firmy zagraniczne. Czynnikami korzystnymi dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) są zasoby naturalne, położenie geograficzne, specyfika siły roboczej, poziom technologii oraz inne warunki w danym kraju. Intensywny proces globalizacji w ostatnich dekadach przyczynił się do łatwiejszego przesuwania kapitału poprzez usuwanie ograniczeń. Głównym celem tej pracy jest zbadanie charakteru FDI w Serbii i Polsce oraz ich roli we wzroście gospodarczym a także ich wpływu na lokalne gospodarki. Praca ta przedstawia analizę porównawczą pomiędzy Serbią a Polską w zakresie wpływu FDI na rozwój gospodarczy obu krajów.

Bibliografia

FRANCO Ch., RENTOCCHINI F., VITTUCCI MARZETTI G., Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct Investments, August 2008, The ICFAI University Journal of International Business Law, 9, (1–2), pp. 42–65.

DUNNING J. H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy (Harlow: Addison-Wesley).

Economy Rankings, http://www.doingbusiness.org/rankings.

EKHOLM K. et al. (2003), Export-platform foreign direct investment, Working Paper 9517, NBER.

Financial Observer, http://www.financialobserver.eu/poland/labor-supply-in-polandwill-
continue-to-decrease-for-years/.
Foreign direct investment in Europe at an all-time high, despite uncertainties posing risks, http://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-foreign-directinvestment-in-europe-at-an-all-time-high-despite-uncertainties-posing-risks.
Foreign Direct Investment, http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/global_econ_partnership/fdi.pdf.

HUMMELS D. (2007), Transportation costs and international trade in the second era of globalization, The Journal of Economic Perspectives, 21(24).

InfoStud indication of knowledge of languages, based on 100K+.ƒ. OECD, Stat Extracts – 2016.

RAS, Development Agency of Serbia, http://ras.gov.rs/uploads/2016/06/why-invest--may-16-1.pdf

Statistical Office of the Republic of Serbia, 2015.

STOYKOV I., International investment policy, SA D. A. Cenov, Svishtov 2005.

The Vienna Institute for International Economic Studies, 2015.

Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct Investments, August 2008 The ICFAI University Journal of International Business Law, 9, (1–2), pp. 42–65.

World Investment Report 1998, Trends and Determinants, http://unctad.org/en/Docs/wir1998_en.pdf.a
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
MITROVIC, Ranka; JURCIC, Ana; JOKSIMOVIC, Marijana. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój ekonomiczny Serbii i Polski. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/130>. Data dostępu: 08 gru. 2021 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/028.