Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce

  • Iwona Kozioł
  • Małgorzata Krzywoń

Abstrakt

Branża drobiarska w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju i pod tym względem uplasowała się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej. Głównym powodem przyspieszenia i unowocześnienia tego przemysłu było przy¬stąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wymogi sanitarno-weterynaryjnych oraz reguły wprowadzania produktów drobiarskich do obrotu handlowego, które nasz kraj zobowiązany był spełnić, doprowadziły do powstania sektora wytwarzającego produkty o dużym poziomie bezpieczeństwa. Szybko rosnący popyt krajowy i zainteresowanie rynków zagranicznych polskimi produktami wpływa na wzrost produkcji drobiarskiej. Drób jest jedynym gatunkiem mięsa o rosnącej konsumpcji. W ciągu ostatniej dekady Polska podwoiła produkcję drobiu i została potentatem eksportowym. Roczny eksport to około 500 tys. ton, czyli niemalże 1/3 produkcji tego mięsa. Konsumentów przyciąga przede wszystkim wysoka jakość produktów i ich racjonalna cena, jak również relatywnie niskie koszty produkcji. Ta gałąź przemysłu stała się przykładem tego, iż można rosnąć nawet w latach kryzysu. W wyniku zmian jakie zachodzą na polskim rynku mięsnym, mięso drobiowe nabiera coraz większego znaczenia, stając się istotnym elementem tej gospodarki. Prognozy dla przemysłu drobiarskiego na rok 2014 są korzystne, biorąc pod uwagę przewidywany spadek cen zbóż oraz ograniczoną podaż wieprzowiny i wołowiny. Zwiększy się globalny i unijny popyt na mięso białe, ze względu na jego właściwości odżywcze i konkurencyjne ceny.

Bibliografia

Biuro Analiz i Programowania ARR, Nr 12/2013.

Dybowski G., 2004, Produkcja żywca drobiowego Polska Wieś w Europie, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Konieczny P., 2013, Sytuacja na rynku mięsa drobiowego, http://www.wodr.poznan.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=3441:sytuacja-na-rynku-mi%C4%99sa-drobiowego&Itemid=80&tmpl=component&print=1, (dostęp 20.02.2014).

Kosicka-Gebska M., 2012, Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), zeszyt 1, s. 105-112.

Rawa Ł., 2013, Specjalista BGŻ: Sektor drobiarski rośnie nawet w trudnych latach, http://www.portalspozywczy.pl/drob/wiadomosci/specjalista-bgz-sektor-drobiarski-rosnie-nawet-w-trudnych-latach,89726.html (dostęp: 10.01.2014).

Siemieńska E., 2013, Dobre wyniki w eksporcie drobiu za pierwsze półrocze 2013 r.
http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/4895-dobre-wyniki-w-eksporcie-drobiu-za- pierwsze-po.html (dostęp 10.02.2014).

Siemieńska E., 2013, Dobre wyniki w polskim eksporcie drobiu w 2012 r. http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/4085-dobre-wyniki-w-polskim-eksporcie-drobiu-w-2012-r.html (dostęp 10.02.2014).

Siemieńska E., 2014, Dobre prognozy dla rynku drobiu w UE do 2023 r.,
http://ksow.gov.pl/rynki-rolne/news/entry/5190-dobre-prognozy-dla-rynku-drobiu-w-ue-do-2023-r.html (dostęp 01.03.2014).

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce, 2010, pod. red. Rutkowski A. Warszawa.

Rączka A., 2013, O niektórych problemach branży drobiarskiej na tle dotychczasowych dokonań i wnioskach na przyszłość, (dostęp 20.01.2014).
http://www.arr.gov.pl/data/00165/prognoza_10012014.pdf (dostęp 25.02.2014).
Jak cytować
KOZIOŁ, Iwona; KRZYWOŃ, Małgorzata. Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/12>. Data dostępu: 22 luty 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/006.