Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na kraje rozwijające się ekonomicznie w trakcie przemian

  • Marijana Joksimovic John Naisbitt University, Belgrade, Serbia
  • Biljana Grujic Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
  • Dusan Joksimovic The Academy of Criminalistic and Police Studies, Serbia

Abstrakt

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ang. foreign direct investment – FDI) są jednym z kluczowych czynników rozwoju, które, razem z handlem międzynarodowym, przyczyniają się do globalizacji światowej ekonomii i biznesu. Jest więc niezbędne zapewnienie, że FDI wpływa na rozwój ekonomiczny. Przyciąganie inwestorów, korzystny klimat inwestycyjny oraz atrakcyjność inwestycji w porównaniu z innymi krajami w regionie to tylko niektóre warunki zasadnicze skutecznego rozwoju ekonomicznego Republiki Serbii. Autorzy pracy analizują wpływ FDI na rozwój ekonomiczny Republiki Serbii. W oparciu o dostępne dane z lat 2012 do 2014, praca przedstawia porównanie Republiki Serbii i krajów znajdujących się w tym regionie.

Biogram autora

Marijana Joksimovic, John Naisbitt University, Belgrade, Serbia
John Naisbitt University, Belgrade, Serbia

Bibliografia

ALFARO L. et al. (2004), FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of international economics, 64.1: 89–112.

HELPMAN E., MELITZ M. J., YEAPLE S. R. (2003), Export versus FDI. National Bureau of Economic Research.

IAMSIRAROJ S., ULUBAŞOĞLU M. A. (2015), Foreign direct investment and economic growth: A real relationship or wishful thinking?. Economic Modelling, 51: 200–213.

OMRI A., NGUYEN D. K., RAULT Ch. (2014), Causal interactions between CO 2 emissions,FDI, and economic growth: evidence from dynamic simultaneous-equation models. Economic Modelling, 42: 382–389.

LJUBIC M. (2009), Uticaj globalne finansijske krize na bankarski sektor u Srbiji, ’Sinergija 2009’, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BIH 06. mart. 2009. Zbornik radova, s. 77–80.

MITROVIC R., LJUBIC M. (2015), Globalization and its impact on contemporary banking in transition countries, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2015.

STANISIC N. (2015), Do foreign direct investments increase the economic growth of Southeastern European transition economies? South-Eastern Europe Journal of Economics, 6.1.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
JOKSIMOVIC, Marijana; GRUJIC, Biljana; JOKSIMOVIC, Dusan. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na kraje rozwijające się ekonomicznie w trakcie przemian. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/118>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/016.