Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii i wybieranie projektów zrównoważonego rozwoju we wschodniej Serbii – metody MCDM

  • Biljana Ilić University John Naisbitt, Serbia
  • Aleksandar Manić Municipality of City of Zajecar, Communal Police, Serbia
  • Dragan Mihajlović University John Naisbitt, Serbia

Abstrakt

Współczesny świat staje przed potrzebą globalnej, wspólnej odpowiedzialności za rozwój zgodnie z potrzebami ludzi i środowiska. Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej stwarza duży potencjał rozwoju w zakresie ekonomii oraz ochrony wartości naturalnych. Serbia jest krajem bogatym w odnawialne zasoby naturalne, które nie są wykorzystywane w wystarczający sposób. Praca ta skupia się na uszeregowaniu projektów zrównoważonego rozwoju we wschodniej Serbii, mieście Zajecar, resorcie spa Gamzigrad i jego studni termalno-mineralnych. Projekty rozwoju są uszeregowane poprzez zastosowanie metody ELECTRE oraz metody AHP, jako metody wspomagającej w celu określenia wagi kryteriów. Obie te metody stosowane są w obszarze podejmowania decyzji na podstawie wielu kryteriów (ang. Multiple-Criteria Decision Making). Metoda ELECTRE I jest często stosowana do określania częściowego uszeregowania alternatyw. Ten sposób szeregowania projektów przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w Serbii. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców Serbii oraz wschodniego regionu kraju.

Biogram autora

Dragan Mihajlović, University John Naisbitt, Serbia
University John Naisbitt, Serbia

Bibliografia

ADAMOVIĆ Ž., JOVANOV G., RADOJEVIĆ M., MEZA S. (2008), Upravljanje rizikom, Tehnički fakultet, „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 23–24.

BUCHANAN J. T. (1996), Solving MCDM problems: Process concepts, Journal of Multi Criteria Decision Analysis, 5, 3–12.

BUCHANAN J. T., HENIG E. J., HENIG M. I. (1998), Objectivity and subjectivity in the decision making process, Annals of Operations Research, 80, 333–345.

CUPIC M., TUMMALA R. (1997), Savremeno odlučivanje: metode i primena, Fakultet Organizacionih nauka, Beograd, 56.

CUPIC M., TUMMALA R., SUKNOVIC M. (2001), Odlučivanje: formalni pristup, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 96.

EDWARDS W. (1977), How to use multiattribute utility measurement for social decision making, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, SMC-7, 326–340.

FIGUEIRA J., GRECO S., EHRGOTT M. (2005), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. New York: Springer Science + Business Media, Inc. Henig, 209–239.

ILIC B. (2016), Strategijski pravci regionalnog ekonomskog i ekološkog razvoja turističkog potencijala Gamzigradske Banje, Doctoral thesis, Faculty of management, Zajecar, 68–84.

ILIC B., POPOVIC G., STANUJKIC D. (2013), Determination of Gamzigrad spa development strategies using TOPSIS and ELECTRE,Proceedings of the 2nd International Conference on Economics, Political and Law Science EPLS ‘13, „Advances in Fiscal, Political and Law Science“. Brasov – Romania: WSEAS, DOI: 978-1-61084-191-3, 267–272.

HOKKANEN J., SALMINEN P. (1997), ELECTRE III and IV decision aids in an environmental problem, Journal of Multi-criteria Decision Analysis, 6, 215–226.

KEATING J. P., MASON R. L. (1985), Practical Relevance of an Alternative Criterion in Estimation, The American Statistician, 39(3), 203–205.

KUHN H. W., TUCKER A. W. (1951), Nonlinear programming, Proceedings of 2nd Berkeley Symposium, University of California Berkeley, 481–491.

MAGDALINOVIĆ N. (2007), Upravljanje prirodnim resursima, Inorog, Bor, 39–46.

MITEVSKA N. (2005), Terija odlučivanja, Tehnički fakultet, Bor 59–69.

NIKOLIĆ M. (2009), Metode odlučivanja, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 93.

RADOJICIC M., ZIZOVIC M. (1998), Primena metoda višekriterijumske analize u poslovnom odlučivanju, Tehnički fakultet, Čačak, 38–47.

ROGERS M., BRUEN M. (1998),Choosing realistic values of indifference, preference and veto thresholds for use with environmental criteria within ELECTRE, European Journal of Operational Research, 107, 542–551.

ROY B. (1968), Classement et choix en présence de critères multiples (la method ELECTRE), RIRO, 8, 57–75.

ROY B. (1990), Decision-aid and decision-making, European Journal of Operational Research, 45, 2–3, 324–331. DOI: 10.1016/0377-2217(90)90196-I.

ROY B. (1993), Decision science or decision-aid science?, European Journal of Operational Research, 66, 184–203, DOI: 10.1016/0377-2217(93)90312-B.

ROY B. (1991), The outranking approach and the foundation of ELECTRE methods, Theory and Decision, DOI:10.1007/BF00134132, 31, 49–73.

SAATY T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, 95.

SCHWENK C., THOMAS H. (1983), Formulating the mess: The role of decision aids in problem formulation, OMEGA, 11, 239–252.

TRAINTAPHYLLOU E. (2000), MCDM method – a comparative study, Springer, 112.

VANDERPOOTEN D. (1990), The construction of prescriptions in outranking methods, in C. A. Bana e Costa (ed.), Readings in Multiple Criteria Decision Aid, Springler-Verlag, 104.

VINCKE P. H. (1992), Exploitation of a crisp relation in a ranking problem. Theory and Decision, New York, 32(3), 221–240.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
ILIĆ, Biljana; MANIĆ, Aleksandar; MIHAJLOVIĆ, Dragan. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii i wybieranie projektów zrównoważonego rozwoju we wschodniej Serbii – metody MCDM. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/117>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/015.