Skuteczna komunikacja i lepsze wyniki edukacyjne dla studentów specjalizacji ekonomicznych

  • Silvia Ștefania Maican “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania
  • Ionela Gavrilă-Paven “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania
  • Ionela Gavrilă-Paven “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania

Abstrakt

W procesie edukacyjnym, skuteczna komunikacja jest bardzo ważna, ale trudna do zmierzenia. Zespół badawczy próbował przeanalizować proces komunikacji wśród młodych grup studentów, z naciskiem na kwestie związane z komunikacją pomiędzy studentami oraz komunikacją pomiędzy studentami i profesorami. Analiza ta była połączona z wdrożeniem specjalnej metody edukacyjnej dla specjalizacji ekonomicznych, tzn. symulacji działalności ekonomicznej w firmie. Skuteczna komunikacja w procesie edukacyjnym zależy w dużej mierze od profesora oraz zastosowanej metody, ale waga komunikacji na poziomie grupy oraz zachęcanie do interakcji pomiędzy studentami związanej z ich przyszłą aktywnością musi być również wzięta pod uwagę.

Bibliografia

BEST J. W., KHAN J. W. (2012), Research in Education (10th ed.). New Delhi: PHI Learning Private Ltd.

BIANCA A., Effective & Efficient Communication, http://smallbusiness.chron.com (February, 2017).

BRUN J. P., Missing pieces: 7 ways to improve employee well-being and organizational effectiveness, New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010.

CARMEN S. T., GHINEA V. M. (2013), Pygmalion Teaching Style, Is There a Need For It? Managing & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 8(4), pp. 699–722.

DABAJ F. (2011), Analysis of Communication Barriers to Distance Education. Online Journal of Communication and Media Technologies. DfE Research Report (2010). Developing a Communication Supporting Classroom Observational Tool. Department for Education Research Report-247-BCRP8.

IORDACHE-PLATIS M., JOSAN I., Communication Efficiency within Higher Education Institutions: The Case of Romania, European Research Studies, Volume XII, Issue (2) 2009.

KEYTON J., Communication and organizational culture: A key to understanding work experience, Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.

KOKEMULLER N., Differences Between Communication Efficiency & Effectiveness, http://smallbusiness.chron.com (February, 2017).

KOTHARI C. R., GARG G. (2014), Research Methodology: Methods and Techniques (3rd ed.). Kolkata: New Age International (P) Limited Publishers.

KOUL L. (2013), Methodology of Educational research (4th ed.). New Delhi Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

KOVAR K. A., HENRY A. L., MOUSON M. J. (2013), Can we do more with less? Examining Factors Influencing Student Ratings of Instruction (Presentation Paper). Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, Florida.

LUNENBURG F. C. (2010), Communication: The Process, barriers and Improving Effectiveness.Schooling, 1(1), Sam Houston State University.

LUTGEN-SANDVIK P., Destructive organizational communication: Processes, consequences,and constructive ways of organizing, New York, NY: Routledge, 2010.

MANSHOOR HUSSAIN ABBASI, ATTIYA SIDDIQI, AIN AZIM R., Role of Effective Communications for Enhancing Leadership and Entrepreneurial Skills in University Students, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 10; June 2011.

SUMMERS D. C., Quality management: Creating and sustaining organizational effectiveness, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

YATE M., Hiring the best: A manager’s guide to effective interviewing and recruiting, Cincinnati, OH: F & W Media, 2009.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
MAICAN, Silvia Ștefania; GAVRILĂ-PAVEN, Ionela; GAVRILĂ-PAVEN, Ionela. Skuteczna komunikacja i lepsze wyniki edukacyjne dla studentów specjalizacji ekonomicznych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/110>. Data dostępu: 20 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/008.