Synchronizacja aktywności gospodarczej Polski i Niemiec. Kilka uwag na temat przyczynowości

  • Milda Maria Burzała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Abstrakt

Głównym partnerem handlowym dla Polski są Niemcy. Skutki powiązań międzynarodowych mogą być bezpośrednie lub pośrednie. W artykule weryfikowana jest hipoteza o dominującym wpływie bezpośrednich powiazań gospodarki polskiej i niemieckiej. Przy wyznaczeniu kierunku przepływu impulsów ekonomicznych rozważana jest przydatność testów przyczynowości dla zależności liniowych i nieliniowych oraz analizy kospektralnej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły wysoki stopień synchronizacji aktywności gospodarczej Polski i Niemiec (powiązań bezpośrednich). Przyczynowość dotyczy tylko kilku procent wariancji rocznych stóp wzrostu produkcji przemysłowej i jest znacznie silniejsza ze strony gospodarki polskiej.

Bibliografia

BAEK E. G., BROCK W. A. (1992), A general test for nonlinear Granger causality: Bivariate model, Technical Report. Iowa State University and University of Wisconsin, Madison.

BECK K. (2016), Business Cycle Synchronization in European Union: Regional Perspective, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11.4, 785–815, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.036.

BRUZDA J. (2009), Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo- skalowej, Equilibrium 3.2, 9–25.

BRUZDA J. (2011), Business cycle synchronization according to wavelets – the case of Poland and the euro zone member countries, Bank i Kredyt 42.3, 5–33.

BURZAŁA M. (2014), Wybrane metody badania efektów zarażania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe UEP, Poznań.

BURZAŁA M. (2016), Contagion effects in selected European capital markets during the financial crisis of 2007–2009, Research in International Business and Finance 37 (2016) 1–16, http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.026.

CHAREMZA W. W., DEADMAN D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

CROUX C., FORNI M., REICHLIN L. (1999), A Measure of Comovement for Economic Variables: Theory and Empirics, CEPR Discussion Paper No. 2339, Centre for Economic Policy Research, London, http://dx.doi.org/10.1162/00346530151143770.

DIKS C., PANCHENKO V. (2005), A note on the Hiemstra-Jones test for Granger noncausality,Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 9(2), Article 4.

DIKS C., PANCHENKO V. (2006), A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing, Journal of Economic Dynamics andControl, vol. 30 (9–10), s. 1647–1669, http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2005.08.008.

GRANGER C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross spectral Methods, Econometrica, Nr 37/3, s. 424–438, http://dx.doi.org/10.2307/1912791.

HIEMSTRA C., JONES J. D. (1994), Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price volume relation, Journal of Finance, 49(5) 1639–1664, http://dx.doi.org/10.2307/2329266.

HOOVER K. D. (2001), Causality in macroeconomics, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511613050.005.

KONOPCZAK K. (2013), Konwergencja gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej względem strefy euro–test wspólnego trendu i wspólnego cyklu, Bank i Kredyt 44.4,353–374.

KOOPMANS L. H. (1995), Probability and Mathematical Statistics: The Spectra Analysis of Time Series, Academic Press, Burlington.

KOTLIŃSKI K., WARŻAŁA R. (2013), Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro, Ekonomia 34, 1–16.

MAZIARZ M. (2015), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera,Optimum. Studia Ekonomiczne 2/74, 152–170.

ORZESZKO W., OSIŃSKA M. (2007), Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych: implikacje finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, Wyd. 6, Cz. 1, Rynek kapitałowy: skuteczne
inwestowanie, s. 151–165.
OSIŃSKA M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

OSIŃSKA M. (2011), On the interpretation of causality in Granger sense, Dynamic Econometric Models, 129–139.

OSIŃSKA M. i in. (2016), Business Cycle Synchronization in The EU Economies After the Recession of 2007–2009, Argumenta Oeconomica 2 (37), 5–30.

PANCHENKO V., Program do wyznaczania statystyki testu [Diks, Panchenko 2006] dla Linuxa i Windows, http://research.economics.unsw.edu.au/vpanchenko/software/2006_GC_JEDC_c_and_e, (dostęp 29 grudnia 2016 r.).

PIETRZAK M. (2014), Opis cykli koniunkturalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich synchronizacja ze strefą euro, Bank i Kredyt, Nr 2: 133–161.

SARGENT TJ. (1976), A Classical Macroeconometric Model for the United States, Journal of Political Economy, Nr 84/2, s. 207–238, http://dx.doi.org/10.1086/260429.

SKRZYPCZYŃSKI P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Materiały i Studia, Zeszyt nr 227, Narodowy Bank Polski.

SYCZEWSKA E. M. (2014), Przyczynowość w sensie Grangera – wybrane metody, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XV/4, s. 169–180.

SYCZEWSKA E. M., STRUZIK Z. R. (2014), Granger causality and transfer entropy for financial returns, referat podczas 7 Sympozjum FENS 2014, 14–16 May 2014, Lublin.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
BURZAŁA, Milda Maria. Synchronizacja aktywności gospodarczej Polski i Niemiec. Kilka uwag na temat przyczynowości. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/107>. Data dostępu: 27 maj 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/006.