Ghostwriting / Guest autorship

Aby przeciwdziałać występowaniu przejawów nierzetelności naukowej jakimi są "ghostwriting" oraz "guest authorship" autorzy zobowiązani są do:

 

+ wykazania w wyczerpujący sposób wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

+ określenia źródeł finansowania (instytucje naukowo-badawcze, firmy, stowarzyszenia i inne podmioty)

 

Autor zgłaszający artykuł do publikacji w Progress in Economic Scieces, zobowiązany jest do podpisania i przesłania następującego oświadczenia:

 

 

Oświadczenie autora zgłaszającego artykuł do publikacji w czasopiśmie Progress in Economic Sciences

 

W przypadku wykrycia nierzetelności podanych informacji, przypadki takie zostaną udokumentowane, a następnie upublicznione (w tym przesłanie dokumentacji do ośrodków i jednostek bezpośrednio zatrudniających autora).