Czasopismo

Czasopismo „Progress in Economic Sciences” powstało w celu stworzenia międzynarodowej platformy wymiany myśli ekonomicznej.

Oprócz zasadniczego celu jakim jest prezentacja najnowszych wyników badań ma też ono pełnić rolę integratora międzynarodowych zespołów naukowych.


Problematyka poruszana w czasopiśmie obejmuje szeroko pojęte spektrum tematów mieszczących się w dyscyplinie naukowej – ekonomia.