Progress in Economic Sciences 1/2014Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

Nr 1 (2014)

Spis treści i redakcja/Table of content