Pisarek, Marta, Krochmal-Marczak, Barbara, Dykiel, Magdalena, Sieczkowska, Lidia, ORAZ Klamut, Monika. " Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 3 (7 lipiec 2016)