Pisarek, Marta, Barbara Krochmal-Marczak, Magdalena Dykiel, Lidia Sieczkowska, & Monika Klamut. " Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze." Progress in Economic Sciences [Online],.3 (2016): n. pag. Web. 24 mar. 2023