Pisarek, M., Krochmal-Marczak, B., Dykiel, M., Sieczkowska, L., & Klamut, M. 2016 lip 7. Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Progress in Economic Sciences. [Online] :3