Pisarek, M., Krochmal-Marczak, B., Dykiel, M., Sieczkowska, L., & Klamut, M. (2016). Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/014