Łucek, E. (2016). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym i ich uwarunkowania. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/013